Cebau stavby - 25 let zkušeností pro Váš nový projekt

Cebau stavby s.r.o.

Jsme stavební a realizační firma s širokou nabídkou poskytovaných služeb. Jednáme profesionálně v zájmu našich zákazníků za příznivé ceny.

Firma Cebau stavby s.r.o. vznikla v roce 2010 transformací podnikání fyzické osoby. Tradice a zkušenosti v oboru stavebnictví sahají až do roku 1995. Během této doby jsme nejen získali mnoho zkušeností, ale taky rozšířili portfolio poskytovaných služeb.

Novostavby budov

stavební práce, zateplování, drobné stavby, zámková dlažba

Rekonstrukce

zateplení, fasády, omítky

Řezání zdiva

řezání betonu a zdiva stěnovou pilou, hloubka řezání do 705mm

Jádrové vrtání

Úpravy terénu

Výstavba plotů, oplocení, betonové ploty, pletivo, odvodňovací kanály

Údržba budov

bytových domů, facility management

Broušení dlažeb

broušení a leštění betonových a terasových dlažeb

Bourací práce

Ukázka našich projektů

Často kladené dotazy

Co je třeba zajistit před řezáním otvoru v panelovém domě?

Příčky v panelových domech do 10 cm tloušťky jsou nenosné a plní funkci pouze příček dělících místnosti (neplní nosnou funkci). U stěn silnějších než 10 cm příčky zároveň nesou stropní panely a plní tedy i nosnou funkci. Před samotnou realizací je u těchto stěn nutné získat vyjádření statika a jeho odborný posudek na požadovaný otvor. Statik stanoví, zda je možné požadovaný otvor provést a případně určí za jakých podmínek (specifikuje požadované statické zajištění budoucího otvoru). V souvislosti s požadovaným prostupem mnohdy vyvstane potřeba získat taktéž stavební povolení (tuto otázku je vhodné konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem předem).

Pro samotnou realizaci je nutné zajistit zdroj elektrického proudu 400V /16A minimálně, lépe 32A. Pokud by nebylo možné zajistit požadovaný elektrický proud lze použít za příplatek výkonnou benzínovou  elektrocentrálu.

Zdroj tekoucí vody –  stačí běžný vodovodní řad pro chlazení diamantového nástroje. Pokud je možno,určit místo na vylévání vysátého šlemu vzniklého při řezání betonu ( štěrk vedle stavby ap.). Můžeme i odvést a uložit na skládce.

Je vhodné taktéž informovat sousedy o probíhajících pracích, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Jak je to s prašností a s vodou která se používá při řezání?

Při řezání prach nevzniká a to proto že se používá voda pro chlazení diamantového nástroje. Místo prachu tak vzniká betonový šlem, který je okamžitě vysáván průmyslovým vysavačem tak, aby nedocházelo k průsakům vody do nižších podlaží.  Přesto však může dojít ke vzniku tzv. mokrých map u sousedů. Protože však používáme nejmodernější stroje a nástroje je doba řezání zkrácena na minimum ak průnikům vody tak prakticky nedochází.

Jak dlouho asi trvá vyříznutí běžných dveří v panelovém domě?

Samotné řezání trvá do 3 hodin práce. Tomu však předchází zhruba 1,5 hodiny stěhování a přípravy a další 1,5 hodiny čištění a stěhování zpět do automobilu

Jak je to s likvidací vyřezaného betonu vzniklého při řezání?

Dělené konstrukce je obvyklé vhodné nařezat na menší bloky vhodné k manipulaci a transportu. Jejich velikost – resp. hmotnost záleží na technice jež je možné využít v tom kterém konkrétním případě ( jeřáb, vysokozdvižný vozík, halový jeřáb ap.) V panelových domech tak například při řezání dveřního otvoru vznikne obvykle 6 betonových bloků o hmotnosti každého kusu cca. 120 kg. Tyto bloky můžeme složit vedle vyříznutého otvoru a nebo zajistit jejich transport a likvidaci. To však za úplatu. Cena pak závisí na podmínkách na staveništi (výtah/bez výtahu, podlaží ap.).

Jaké jsou vaše požadavky na přípravu staveniště pro řezání a vrtání betonů?

Jádrové vrtání – pro jádrové vrtání potřebujeme zajistit: zdroj elektrického proudu 220V/16 A u otvorů do průměru 200 mm a 380V/16A + 220 V u průměrů nad 350 mm. Zdroj tekoucí vody. Postačuje běžný vodovodní řad. V případě komplikací lze použít i vodu z barelu spolu s čerpadlem. U prací ve výškách je vhodné zajistit lešení nebo zdvihací zařízení. Zadavatel vyznačí křížkem středy budoucích otvorů. Zákazník také určí místo na vylévání odsátého betonového šlemu a místo pro skladování jádrových odvrtů.

Řezání stěnovou pilou –   zdroj elektrického proudu 380V/32A + 220 V.  Zdroj tekoucí vody. Postačuje běžný vodovodní řad. V případě komplikací s dostupností vody lze použít i vodu z nádrže spolu s čerpadlem. U prací ve výškách je nutné zajistit lešení.  Zákazník také určí místo na vylévání odsátého betonového šlemu.

Přípojná místa na odběr elektřina a vody by měli být nejdále 50 metrů od místa realizace.

Jezdíte za prací i do vzdálenějších míst?

Vzhledem k naší specializaci máme poměrně široký akční radius a jezdíme za prací prakticky po celé ČR.

Reference

  • Lihovar Karviná
  • Lihovar Jevišovice, okr. Znojmo
  • Kotelna Radešín, okr. Žďár nad Sázavou – plynofikace
  • Globus Olomouc – chodníky
  • bytové a rodinné domy rekonstrukce, okr. Opava
  • Wc Globus Ostrava
  • Jádrové vrtání mostů
  • chodníky obec Otice
  • broušení teracových dlažeb 5000m2
  • údržba Žimrovického vodního náhonu

A dalsí……